Broj centrale: (+381 21) 485-2000
Svim brojevima lokala sa telefonske centrale Univerziteta, osim lokala koji počinju cifrom 5, može se direktno pristupiti dodavanjem prefiksa 485 ispred broja lokala.
Kontakt osobe za ažuriranje telefonskog imenika
Telefonska centrala Univerziteta u Novom Sadu


Pretraživanje telefonskog imenika

Fakultet:
Zanimanje:
Ime:
Prezime:
Lokal:

Trazenje